Frågor & svar

  • Hur sker beskattningen av fastigheter och värdepapper?
  • Kan värdepappren hanteras i ett vanligt ISK?
  • Om bammer Sverige AB upphör att existera under tiden min investering löper, vad händer?
  • Var kan officiell bolagsinformation hittas, inkluderandes myndighetsregistrerade bolagsuppgifter?
  • Övriga frågor?

Hur sker beskattningen av fastigheter och värdepapper?

Både värdepapper och fastigheter beskattas med svensk kapitalvinstskatt på 30% och beskattas endast i Sverige. Värdepapper kan läggas i kapitalförsäkring för onoterade innehav, vilket ändrar skattesatsen.

Kan värdepappren hanteras i ett vanligt ISK?

Värdepapprena kan deponeras i en kapitalförsäkring för specifikt onoterade innehav, vilket bl.a. tillhandahålls av Kaptena, men kan ej hanteras i ett vanligt ISK.

Om bammer Sverige AB upphör att existera under tiden min investering löper, vad händer?

Bammer utgör aldrig en avtalspart eller länk i penningtransaktioner, vilket betyder att bammer Sverige AB aldrig kan utgöra en riskaspekt för en investerare. Då ett avtal om investering slutits sker all kommunikation mellan en emittent och investerare direkt, vilket innebär att Bammers funktion har mindre betydelse efter tecknande av ett erbjudande. Alla emittenter har dock egna ansvariga för minst kvartalsvisa uppdateringar till samtliga investerare samt kontaktpersoner tillgängliga för frågor och kontinuerlig informationsutväxling. Bammer har naturligtvis intresse av nöjda investerare och verkar därför i största mån för investerares intressen under ett erbjudandes löptid gentemot en emittent.

Var kan officiell bolagsinformation hittas, inkluderandes myndighetsregistrerade bolagsuppgifter?

Detta kan hittas på: https://beta.companieshouse.gov.uk/ genom sökning på bolagets företagsnummer.

Övriga frågor?

Använd vår direkta meddelandefunktion,
Alternativt
Tel: 08-121 584 50
Vardagar 09.00-18.00
Email: info@bammer.se