back
Westway Holdings Ltd Upcoming
£20m av £20m tecknat
100% Fulltecknat

Bostäder med socialt värde

Westway Holdings Ltd

Regeringen i Storbritannien har svårt att tillgodose ett stort behov som finns av socialanpassade bostäder i landet. De som är i behov av en socialanpassad bostad kan vara förståndshandikappade, före detta kriminella eller unga personer med tidigare drogproblem. Gemensamt är att de har svårt att få hyreskontrakt och kan därför tvingas bo hemma hos sina föräldrar, ibland upp emot 80 år gamla. I företagets affärsmodell ingår att förvärva fastigheter, oftast utanför stadskärnan, till låg kostnad som sedan görs om till socialkompatibla bostäder.

Westway har kontrakt med Swale Borough Council, Catch 22, Nacro och Langley House Trust som alla är organisationer som arbetar för socialt värdeskapande, finansierade av den brittiska regeringen. Via dessa avtal har företaget inga perioder då deras lägenheter står tomma. Företaget har därmed en högst stabil inkomst och vill kunna utveckla snabbare då det är ett stort underskott på denna typ av bostad i Storbritannien. Man ställer därför ut fastighetsobligationer som betalar 7.5% per år för en löptid på 3 år och 8.5% per år för en löptid på 5 år med utbetalning av ränta halvårsvis och full återbetalning vid löptidens slut. 10% per år betalas då löptiden är 5 år och ränteutbetalning sker i samband med återbetalning vid löptidens slut.

Det här är företagets andra runda obligationer då den första inleddes 2015. Sedan dess har företaget väsentligt utökat sin portfölj och vidare stärkt sina balanser. Tidiga investerare har återbetalats. Modellen har fungerat framgångsrikt. För varje £1 i skuld finns nu ungefär £2 i tillgångar.

En trustee är anlitad för att representera investerare gentemot bolaget I memorandumet framgår att trusteen ska se till att bolaget aldrig överstiger 0.9 x bolagets tillgångar i belåning. Bolaget kan alltså ta in maximalt £9m om bolaget har tillgångar värderade till £10m. På så sätt ska bolaget med hög sannolikhet alltid kunna återbetala investerare. Trusteen har även förmånsrätt å investerares vägnar. Företaget har nu ett bestånd värderat till ca £24m. Verksamheten startades 2015.