I och med att inget av erbjudandena handlas på en öppen marknadsplats behöver intresse registreras innan ytterligare information visas. För att registrera intresse skrivs emailadress in

varpå en kod skickas ut som ger access till vidare material.
Att registrera intresse innebär endast att en kod skickas ut och en emailadress används inte till annat.