I och med att erbjudandena inte handlas på en öppen marknadsplats behöver intresse registreras innan ytterligare information visas. För att registrera intresse skrivs emailadress

in varpå en kod skickas ut som används för access.
Att registrera intresse innebär endast att en kod skickas ut och en emailadress används inte till annat.