Inget av erbjudandena handlas på öppna marknadsplatser. Ett intresse måste därför registreras innan full information kan ges ut. Intresse registreras genom att emailadress

skrivs in varpå en kod skickas ut som ger access.
Ett registrerat intresse kommer inte med några förpliktelser och en emailadress används inte för något annat än att skicka ut en kod.