Inget av erbjudandena är handlat på en öppen marknadsplats. Ett intresse måste därför registreras innan full information kan ges ut. Intresse registreras genom att emailadress

skrivs in varpå en kod skickas ut som ger access.
Ett registrerat intresse medför inga förpliktelser och en emailadress används inte för något annat än att skicka en kod.