tillbaka
Renewable Energy Waste Solutions UK Upcoming
100% Andelar reserverade

Återvinning ger biobränsle från sopor

Renewable Energy Waste Solutions UK

REWS UK, (Renewable Energy Waste Solutions) producerar biokol, syntetisk gas och biopellets, som säljs till tyngre industrier, exempelvis betongtillverkning och annan energiproduktion. Bränslena är högt efterfrågade eftersom utbudet på förnybara bränslen i allmänhet inte kan tillgodose marknaden. Bolagets anläggning har självförsörjande energiförbrukning och innehar en patenterad processeringsteknik i global framkant, med en av de huvudsakliga egenskaperna att endast försumbara mängder miljöfarliga gaser och biprodukter släpps ut i återvinningsprocessen, vilka endast är en bråkdel i relation till övriga marknaden.

Bolagets anläggning planeras att generera intäkter från tre källor:

  1. Återvinningshantering.
  2. Bränsleförsäljning.
  3. Subventioner från den brittiska regeringen.

Bolaget är sannolikt ensamma i världen med att lyckas med tillvaratagandet av 100% biprodukter i en omvandlingsprocess, genom tillvaratagande av gasen som bildas vid tillverkning av bränsle i fast form och tillvaratagande av det fasta material som kvarlämnas vid gastillverkning. Bolaget har även lyckats med framställning biopellets som inte efterlämnar aska vid förbränning, resulterandes i att ca 30% mer energi utvinns från produkten i jämförelse med konkurrerande biopellets. Bolagets biopellets har även fördelen att kunna förvaras utomhus, vilket inte är möjligt med konkurrerande biopellets.

Bolaget har kontrakt med ett av centrala Storbritanniens större avfallshanteringsbolag vilket innefattar ett garanterat avfallsinflöde motsvarande ca £4.3m i intäkter per år vilket tar verkan då bolagets processerande maskin inleder full produktion. Intäkter för bränsleförsäljning budgeteras till ca £5m per maskin per år. Utöver bolagets huvudanläggning har bolaget förvärvat ytterligare en återvinningsstation för framtida anläggningsutveckling.

Bolagets grundare har innan REWS UK utvecklat en processerande maskin som fått det brittiska naturvårdsverket att förvånas över låga utsläppshalter i myndighetens utvärdering av "End-to-waste-certifiering" - certifiering av kategoriserandet av bränsle istället för avfall. Bolagets grundares maskin uppmätte endast en tiondel av tillåten utsläppsmängd vilket ledde till myndighetens halverande av tillåten utsläppsmängd och maskinen blev därmed den enda i Storbritannien att uppnå End-to-waste-certifiering under de mer restriktiva förhållandena.

Bolagets ägares egna insatser i verksamheten uppgår till sammanlagt ca £2.3m. Bolaget ställer ut obligationer som syftar till färdigställande av bolagets anläggningar och ytterligare potentiella anläggningsförvärv, som i volym uppgår till totalt £20m. Obligationerna har en kupongutbetalning på 8% per år för belopp mellan £10,000 – £100,000 då utbetalningar sker halvårsvis med en 2 års löptid. Vid utbetalning i samband med återbetalning uppgår kupongutbetalning till 9% per år för belopp mellan £10,000 – £100,000 med 2 års löptid. Kupongutbetalning på 10% per år utgår för belopp över £100.000 med halvårsvisa utbetalningar och med 2 års löptid. Kupongutbetalning på 10% erbjuds även för belopp mellan £10,000 – £100,000 med halvårsvisa utbetalningar med en löptid på 4 år. Kupongutbetalning på 11% per år utgår för belopp mellan £10,000 – £100,000 med utbetalning i samband med återbetalning, med en löptid på 4 år. Kupongutbetalning på 12% per år utgår för belopp över £100,000 med halvårsvisa utbetalningar och en 4 års löptid.

Emissionen är säkerställd med förstahandspant i bolagets tillgångar som för investerares räkning innehas av trustee. Erbjudandet är tillgängligt från £10,000.