tillbaka
Radiant Solar Ltd Upcoming
100% Andelar reserverade

Solkraft kontra kol i Polen

Radiant Solar Ltd

33 av Europas 50 mest förorenade städer finns i Polen. Polen har höga elpriser och en regering som utlovat ett stabilt pris på förnybar energi i syfte att närma sig klimatmålet om 15% förnybar energi år 2020. Stödet för den inhemska kolindustrin uppges ha skiftat, med rädsla för att på sikt bli beroende av importerad energi från öst utan förnybara alternativ.

Radiant Solar ser en möjlighet att ta en betydande marknadsandel i Polen inom solenergi och har efter ett verksamhetsår säkrat mark för sammanlagt fyra anläggningar runt om i landet. Bolaget utgörs av en renommerad skara framstående ekonomer, entreprenörer och f.d. rådgivare till bl.a. Världsbanken och polska finansministeriet. I teamet finns även erfarenhet från att ha uppfört två av Storbritanniens största solenergianläggningar.

Bolaget har avseendeförklaringar upprättade med det prestigefyllda bolaget Sequoias hållbara investeringsfond, Arcelor Mittal - världens största ståltillverkare, och det näst största elbolaget i Polen, Tauron, om finansiering och försäljning av bolagets solenergi. Två av de fyra anläggningarna har beviljade EU-bidrag som täcker mellan 20-30% av totalt finansieringsbehov för respektive anläggning. Det resterande finansieringsbehovet av de två bidragsbeviljade anläggningarna är täckt av institutionella partnerinvesterare. 

Bolaget ger ut en obligation som toppfinansiering av anläggning nr 1, till vilken Sequoia är bolagets planerade huvudfinansiär. Obligationen har en kupongutbetalning på 8% per år utbetald kvartalsvis, med första utbetalning efter 12 månader. Kupongutbetalning uppgår till 10% per år då utbetalning sker i samband med återbetalning. Löptiden för obligationen är 3 år.

Emissionen är säkerställd med förstahandspant i moderbolagets tillgångar. Panträtten innehas för investerares räkning av trustee.

Bolaget startades med målsättning om eget ägande och drivande av solenergianläggningar. Bolaget har dock från flertalet aktörer fått bekräftat intresse av att förvärva anläggningar vid färdigställt skick, vilket troligen kommer att utgöra bolagets modell då den innebär ett finansiellt starkare scenario. 

Bolaget har möjligheten att utföra ytterligare en obligationsemission. Radiant Solars målsättning är att nå 540MW i kapacitet. Med de fyra säkrade anläggningarna nås en kapacitet om ca 220MW. Erbjudandet är tillgängligt från £10,000.