tillbaka
Natex Upcoming
100% Andelar reserverade

Studentbostäder i Liverpools högskolekvarter

Natex

Liverpools Knowledge Quarter genomgår en utvidgning som innefattar investeringar värda sammanlagt ca £1 mdr i stadsdelen. Området inrymmer bland annat de tre universiteten Liverpool John Moores University, Liverpool Hope University och University of Liverpool, samt universitetssjukhuset The Royal Liverpool University Hospital, och ett flertal forsknings- och medicintekniska bolag. Liverpools totalt 5 instanser för högre utbildning, som samtliga är belägna i Knowledge Quarter, hade enligt ansökningsstatistik från 2018 sammanlagt 82,705 ansökningar där 14,155 kunde accepteras och därmed erbjudas en plats på ett av stadens universitet. I staden bor omkring 50,000 studenter, av vilka uppskattningsvis ca 20%, enligt riksstatistik, utgörs av utländska studenter med uppehälle i landet i syfte att studera. En majoritet av gruppen härstammar utifrån EU och utgör den andel studenter med störst efterfrågan på moderna studentbostäder i Storbritannien.

Natex är ett av Storbritanniens mest omfattande studentbostadsprojekt, med fastigheten inrymmandes totalt 566 enheter, av vilka 94 består av studiolägenheter och 472 av rum med delat kök. I fastigheten inhuseras även en reception, sällskapsytor med spelaktiviteter, ett café och ett gym. Fastigheten består av två hus där hus A inrymmer 16 våningar, hus B 10 våningar och har beräknat inflyttningsdatum Q3 2021.

Då enheter i fastigheten sålts under längre tid innehåller delar i marknadsmaterialet vissa ouppdaterade statistiska hänvisningar. Fler än 500 enheter har sålts i fastigheten som uppförs i nordvästra delen av Knowledge Quarter, inom ca 5 minuters promenadavstånd från Lime Streets tågstation, Liverpool Hope University's centrumcampus, University of Liverpool och Liverpool John Moores University, som tillsammans utgör akademisk bas åt sammanlagt ca 49,000 studenter.

Fastigheten uppförs av Mount Property Group som tidigare bland annat har uppfört ett projekt om 11 fristående stadshus och ett komplex om 70 lägenheter i Liverpool. Mount Property Group som varit verksamma sedan 2015 erbjuder en garantinivå av hyresintäkter motsvarande 9% av försäljningspriset per år, vilken har giltighet för köpare under 5 år. Mount Property Group betalar fram till fastighetens färdigställande 3% i ränta på årsbasis på insatt kapital, vilket utbetalas kvartalsvis, såsom hyresintäktsutbetalningar. Projektet har säkrad finansiering oavsett antal sålda enheter vid fastighetens färdigställningsdatum och insatta belopp innehar försäkring under denna period. En enhet i fastigheten kan av köpare säljas vid önskemål, även inkluderandes Mount Property's garanti av hyresintäktsnivå. Enligt fastighetsmäklaren Hunters i Liverpool tar det dem i genomsnitt ca 10 veckor att sälja en studentenhet i staden.

University of Liverpool refererar studenter till Natex när fastigheten är färdigställd.

Allchurch Property Lawyers och Montecristo LLP är juridiska ombud rekommenderade för köpare i Natex med respektive kostnader mellan £750 - £1,000 tillkommandes försäljningspriset av en enhet. Hanteringen innefattar bland annat penningöverföring och inskrivning i fastighetsregistret och är ett standardiserat moment.

CRM Students, som är Storbritanniens största administratör av studentbostäder med rikstäckande administration av ca 23,000 studentenheter, ansvarar för administration av fastigheten, uthyrning och underhåll.