tillbaka
Engen Group Ltd Upcoming
100% Andelar reserverade

Företagsgrupp inom grön energi, innovation och mark

Engen Group Ltd

Engen Group består av huvudsakligen fyra verksamheter och har en inriktning mot klimatfrämjande och samhällsorienterade lösningar. Bolaget är verksamt sedan 2010 och visade enligt senaste bokslut 2019 nettotillgångar motsvarande ca £2,450,000.

Bolagets verksamheter består av:

  1. Återvinning av olika sorters avfall och tillverkning av förnybara bränslen genom 23.5% ägarpost i REWS UK. Bolaget erhåller intäkter från både tillverkningskomponenter (avfallshantering) och försäljning av slutprodukter (förnybara bränslen). Emissioner finns även att läsa om under menyval Arkiv.
  2. Markkonvertering där bolaget äger delar av strategiska områden om totalt ca 550 ha som omvandlas till parkområden för allmänt bruk, avlastandes närliggande naturreservat, eller erbjuds till försäljning med bygglov till fastighetsutvecklare. Oavsett markens slutliga brukningsändamål erhålls markens intäkt i slutändan från fastighetsutvecklare.
  3. Bolaget har utvecklat en patenterad produkt för icke-medicinsk konsumtion av cannabisolja. Kommersialisering planeras under 2021, varefter bolaget planerar en snar exit.
  4. Bolaget har en patenterad industriell produkt för återbruk av värmeenergi som appliceras i industrianläggningar. Produkten har ett ca 50% lägre pris än konkurrenters och är återbetald som investering för en industrianläggning inom 2 år genom sparade energikostnader. Produkten erbjuds till att börja med genom leasing för att generera intäkter och planeras att kommersialiseras under 2021.

Bolagets balanser utgörs till största del av tillgångar i mark. Engen Group's ägare har ställt ut en personlig borgen värderad till omkring 7x den emitterade volymen, ca 400 MSEK, som till största del utgörs av tillgångar i mark och fastigheter. Emissionen uppgår till £5m och syftar till ytterligare markinvesteringar, kommersialiseringar och löpande kapital.

Erbjudandet innefattar en kupongutbetalning på 10% per år som utbetalas i samband med återbetalning och har en löptid på 2 år. Innehav går även att se för investerare i digital depå genom Nordiska värdepappersregistret, NVR.se. Erbjudandet är tillgängligt från £20,000 i GBP eller EUR.