Institution

Vårt nätverk har global utbredning och kan användas för att komma i kontakt med fastighetsutvecklare i stora delar av världen.

Vi identifierar och vägleder till projekt med olika grad av profilering. Bolagen som är inom vår sfär är fastighetsutvecklare med god rennomé, solid historik och vanligen har de ett antal projekt med partnerfinansiering igång.
Vi förmedlar även kontakt till bolag inom andra branscher än fastighetsutveckling, då önskemål uttrycks. Bolagen har då någon typ av avtal skrivna som säkrar dess framtida intäkter. De äger också, företrädesvis, fast egendom som kan tjäna som säkerhet i ett eventuellt finansieringsupplägg.

Tag kontakt via
eller
.