Institution

Vårt nätverk har global utbredning och kan användas för att komma i kontakt med fastighetsutvecklare i stora delar av världen.

Vi identifierar och vägleder till projekt med olika grad av profilering. De bolag som är tillgängliga via oss är fastighetsutvecklare med god rennomé och solid historik som vanligtvis har ett antal projekt med partnerfinansiering igång.
Vi förmedlar även kontakt till bolag inom andra branscher än fastighetsutveckling, då önskemål uttrycks. En förutsättning för att vi ska kunna presentera ett bolag är att bolaget har ett skriftligt avtal etablerat som med hög sannolikhet inbringar bolaget framtida intäkter. Företrädesvis har bolaget även fast egendom som tjänar som säkerhet för den institutionella partnerinvesteraren.

Tag kontakt via
eller
.