help Hjälp

Institution

En central del i vår verksamhet har inriktning mot institutionella investerare. Genom ett brett europeiskt nätverk arbetar vi i huvudsak med bolag som eftersöker en större volym, har förutsägbara intäktsflöden, samt möjlighet att erbjuda konkreta säkerheter, samtidigt som avkastningskrav för att tillgodose Private Equity-fonder eftersträvas, och med en öppenhet för kapitalstruktur. Vårt nätverk har grund i fastighetsutveckling och förnybar energi och vid rätt förutsättningar ser vi även på andra sektorer.

Tag kontakt med oss för att påbörja en dialog om möjligheter till finansiering av olika projekt. Fyll i telefonnummer eller emailadress för kommande återkoppling.