help Hjälp

Institution

En oumbärlig pelare i vår verksamhet har inriktning mot institutionella investerare. Genom ett utbrett europeiskt nätverk arbetar vi i huvudsak med bolag som eftersöker en större volym debt och/eller equity, har förutsägbara intäktsflöden och erbjuder konkreta säkerheter, samtidigt som avkastningskrav på Private Equity-nivå tillgodoses med vidhållen öppenhet för kapitalstruktur. Fastighetsutveckling och förnybar energi är områden vi med stor kännedom finner attraktionskraftiga projekt i, och löpande inkommer därutöver möjligheter i mer och mindre traditionella sektorer.

Tag kontakt med oss för att påbörja en dialog om föreslagna projektintroduktioner. Fyll i telefonnummer eller emailadress för kommande återkoppling.