help Hjälp

Institution

En central del av verksamheten är inriktad mot institutionella investerare där vi arbetar med ett bredare europeiskt nätverk för kontakt med bolag som har möjlighet att erbjuda säkerhet genom konkreta säkerställanden och avkastningsnivåer i linje med Private Equity-krav, med flexibilitet kring kapitalstruktur. I huvudsak söker vi transaktioner relaterade till fastighetsutveckling under riskförmildrande omständigheter, samt projekt där liknande upplägg kan tillhandahållas i andra sektorer.

Tag kontakt med oss för att påbörja en dialog om finansieringsmöjligheter av olika projekt. Fyll i telefonnummer eller emailadress för kommande återkoppling.