help Hjälp

Institution

Bammer har en central del av verksamheten inriktad mot institutionella investerare där vi genom ett brett europeiskt nätverk arbetar med bolag som har möjlighet att erbjuda konkreta säkerheter, förutsägbara intäktsflöden, avkastning godtagbar för Private Equity-fonder och öppenhet för kapitalstruktur i investeringen. Vår primära sektor är fastighetsutveckling och vi har tidigare tagit oss an bl.a. jordbruk och förnybar energi, generellt mer traditionella sektorer.

Tag kontakt med oss för att påbörja en dialog om finansieringsmöjligheter av olika projekt. Fyll i telefonnummer eller emailadress för kommande återkoppling.