Analyser

Här laddas analyser upp med syfte att ge en beskrivande bild av ett riskläge i en fastighetsmarknad med koppling till ett av de tillgängliga erbjudandena. Fastighetsmarknaden har ofta en nära koppling till konjunkturen och därför finns analyser även av fastighetsmarknader där ett erbjudande inte har direkt relation till fastigheter.

Analyserna görs med ränta, population, hushållens sparkvot, hushållens belåningsgrad och byggsektorns omsättningsstorlek som förklarande variabler av en marknads prisläge och rörelser under senare år och innehåller nu kommentarer om effekter av Covid-19. De är sammanfattade på högst 1 sida.