Analyser

Analyser som har syfte att ge en beskrivande bild av ett riskläge, i en fastighetsmarknad som har koppling till ett erbjudande, läggs upp här.

I många forskares mening styr fastighetsmarknaden konjunkturcykeln. Därför lägger vi upp analyser av marknader också där ett erbjudande inte är direkt relaterat till fastighetsmarknaden.

Analyserna är gjorda med ränta, population, hushållens sparkvot, hushållens belåningsgrad och byggsektorns storlek i omsättning som förklarande variabler av en marknads prisläge och rörelser i pris under de senaste åren. De skrivs sammanfattade på max 1 sida.