Analyser

Här finns ett par analyser uppladdade, av fastighetsmarknader som är relaterade till aktuella erbjudanden. Även om de inte är de ytterst avancerade ger de en indikation på hur stabil fastighetsmarknaden i ett land är när konjunkturen vänder, då i princip hela världen ser ut att vara på väg in i en lågkonjunktur.

De tar hänsyn till ränta, population, hushållens sparkvot, hushållens belåningsgrad och omsättningsstorlek i byggsektorn, och relaterar det till prisutveckling. Max 1 sida.