help Hjälp

Om oss

Bammer Fixed Income bildades 2018 och har inriktning mot säkerställda räntebärande värdepapper och tillgångar i internationell distribution med ett privat samt institutionellt investeringsdeltagande utanför noterade marknader. Som särskild uppgift står att tillhandahålla en rak och lätthanterlig Due Diligence- och teckningsprocess digitalt för ett i övrigt mestadels analogt tillgångssegment. Erbjudanden i distribution har vanligtvis en övervägande privat investerarskara (s.k. High Net Worth Individuals), förenat med institutionella investerare som exempelvis privatbanker och family offices. Som del i en grundlig Due Diligence genomförs emellertid alltid juridisk inspektion av säkerhetsdokument samt verifiering av emissionsmaterial innan ett erbjudande offentliggörs.

Vår primära styrka är ett internationellt etablerat nätverk som tagit form under mer än 20 år. Det förser en välsådd grogrund åt hantering av tillgångsklasser som allmänt handhas över disk eller genom direkt distribution, till privata och professionella investerarnätverk med ett intresse för privata marknader.

Ledning

Magnus Wikström, CEO
Magnus Wikström, CEO

Magnus har en bakgrund inom noterade strukturerade produkter på den svenska marknaden samt inom säkerställda emissioner och reala tillgångar i internationella privata marknader. Magnus är nationalekonom från Lunds Universitet med fördjupning i fastighetsmarknadsanalys och är certifierad i fastighetsinvestering genom Saïd Business School, University of Oxford.

Terry Hobbs, Product Director
Terry Hobbs, Product Director

Terry har +20 års erfarenhet av distribution av värdepapper och tillgångar, huvudsakligen i fastighetssektorn, i privata marknader globalt. Terry har ett brett distributionsnätverk med täckning över stora delar av världen. Han medverkar även i strukturering av skuldebaserade emissioner inom privata marknader.

Fredrik Ramén, Adviser
Fredrik Ramén, Adviser

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammer Sverige AB utgör under inga förhållanden en avtalspart mellan investerare och emittent vilket förhindrar direkt inverkan på investerares kapitalrisk. Bammer Sverige AB är även exkluderat från betalflöden. Bammer Sverige AB avgiftsbelägger emittent och således ej investerare. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.