help Hjälp

Om oss

Bammer Fixed Income är verksamt sedan 2018 och har sedan 2022 den aktuella plattformen live, efter flera betaversioner. Primär uppgift är att tillhandahålla ett digitalt verktyg för ett analogt tillgångssegment, framtaget för säkerställda räntebärande värdepapper och tillgångar med internationellt investeringsdeltagande i privata marknader.

Vi har lång erfarenhet av privata internationella marknader med betoning på fastigheter och fastighetsprojekt, samt även strukturerade finansiella produkter. Verktyget underlättar tillgångsklassens evaluerings-, tecknings- och tillträdesprocess samt sammanbinder likvärdiga emissioner och erbjudanden för att bilda ett välanpassat komplement till publika tillgångsslag. Erbjudandeselektering grundas på särskilt säkerhetsarrangemang, emissionsmaterial och emissionshistorik, samt befintliga institutionella investeringsengagemang (ex. family offices, privatbanker), utöver privat deltagande (High Net Worth Individuals). Emittenter har huvudsakligen aktivitetsområden där konkreta säkerställanden är möjliga.

Vår bas är i Stockholm och vi utgår från ett internationellt distributions- och emittentnätverk. Vi har en öppenhet mot nya samarbeten och strävar efter att tillhandahålla en modern och direkt lösning till effektiv Private Debt och Direct Lending.

Ledning

Magnus Wikström, CEO
Magnus Wikström, CEO

Magnus har en bakgrund inom noterade strukturerade produkter på den svenska marknaden samt inom säkerställda emissioner och reala tillgångar i internationella privata marknader. Magnus är utbildad nationalekonom från Lunds Universitet med fördjupning i fastighetsmarknadsanalys och är certifierad i fastighetsinvestering via Saïd Business School, Oxford University.

Terry Hobbs, Product Director
Terry Hobbs, Product Director

Terry har 20+ års erfarenhet av distribution av värdepapper och tillgångar, huvudsakligen inom fastigheter och fastighetsprojekt, i privata marknader globalt. Terry har ett brett distributionsnätverk med välspridd internationell täckning. Han medverkar även i strukturering av räntebärande emissioner i privata marknader.

Fredrik Ramén, Adviser
Fredrik Ramén, Adviser

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammer Sverige AB utgör under inga förhållanden en avtalspart mellan investerare och emittent vilket förhindrar direkt inverkan på investerares kapitalrisk. Bammer Sverige AB exkluderas från betalflöden. Bammer Sverige AB avgiftsbelägger emittent och således ej investerare. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.