help Hjälp

Om oss

Bammer Fixed Income bildades 2018 och har inriktning mot internationellt distribuerade räntebärande värdepapper och tillgångar med ett privat samt institutionellt investeringsdeltagande utanför noterade marknader. Som främsta uppgift står att tillhandahålla en rak och lätthanterad digital Due Diligence- och teckningsprocess för ett annars överlag analogt tillgångssegment. Erbjudanden i distribution har en övergripande privat investerarskara (High Net Worth Individuals), förenat med institutionella investeringsaktörer, exempelvis privatbanker och family offices. En grundlig Due Diligence genomförs emellertid naturligtvis innan ett erbjudande offentliggörs vilket innefattar juridisk inspektion av säkerhetsdokument samt verifiering av utgivet investeringsmaterial.

Som primär styrka står ett internationellt etablerat nätverk som tagit form under mer än 20 år. Det förser en grogrund åt hanteringen av tillgångsklasser allmänt handhavda över disk, till privata och professionella investerare med intresse för innehav i privata marknader.

Ledning

Magnus Wikström, CEO
Magnus Wikström, CEO

Magnus har en bakgrund i Sverige inom arbete med noterade strukturerade produkter. Internationellt har han arbetat med onoterade, skuldebaserade emissioner och onoterade internationellt distribuerade tillgångar, så som investeringsfastigheter. Magnus är utbildad nationalekonom från Lunds Universitet specialiserad inom fastighetsmarknadsanalys.

Terry Hobbs, Product Director
Terry Hobbs, Product Director

Terry har ett 20 års förflutet inom förmedling och global distribution av investeringserbjudanden i fastigheter och onoterade emissioner för huvudsakligen fastighetsprojekt. Terry har ett omfattande distributionsnätverk med täckning i stora delar av världen som tillhör ett av de bredare i Europa. Han medverkar även i strukturering av onoterade skuldebaserade emissioner på uppdragsbasis.

Fredrik Ramén, Adviser
Fredrik Ramén, Adviser

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammer Sverige AB utgör under inga förhållanden en avtalspart mellan investerare och emittent vilket förhindrar direkt inverkan på investerares kapitalrisk. Bammer Sverige AB är även exkluderat från betalflöden. Bammer Sverige AB avgiftsbelägger emittent och således ej investerare. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.