help Hjälp

Om oss

Bammer formades 2018 och har sedan 2022 aktuell plattform live i uppdaterat format, efter en tids uppbyggnadsfas samt ett antal versioner i beta. Vårt verksamhetsområde är fokuserat på säkerställda räntebärande värdepapper och tillgångar i internationell distribution, med ett privat samt institutionellt investeringsdeltagande i privata marknader. Vi ser det som en huvuduppgift att tillhandahålla en lätthanterad digital Due Diligence- och teckningsprocess för ett tillgångssegment som närmast uteslutande administreras analogt. I vår interna sourcingprocess är det av yttersta relevans att en helhetstäckande Due Diligence genomförs som bl.a. innefattar inspektion av säkerhetsdokumentation och verifiering av emissionsmaterial innan ett erbjudande disponibiliseras. Vi ser även företrädesvis att privata investerare (High Net Worth Individuals) och institutionella investerare som exempelvis privatbanker och family offices finns med som befintliga investeringsdeltagare.

Vår styrka ligger huvudsakligen i ett nätverk som tagit form under mer än 20 år. Det förser en nödvändig grund åt den underliggande administrationen av tillgångsklasser som vanligtvis distribueras direkt eller över disk till privata och professionella investerarnätverk med intressen i privata marknader. Vi bedriver vid sidan om vårt digitala verktyg även samarbeten med placeringsagenter och andra finansiella intermediärer i direkta och indirekta institutionella finansieringsarrangemang.

Ledning

Magnus Wikström, VD
Magnus Wikström, VD

Magnus har en bakgrund inom noterade strukturerade produkter på den svenska marknaden samt inom säkerställda emissioner och reala tillgångar i internationella privata marknader. Magnus är utbildad nationalekonom från Lunds Universitet med fördjupning i fastighetsmarknadsanalys och är certifierad i fastighetsinvestering genom Saïd Business School, University of Oxford.

Terry Hobbs, Produktansvarig
Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har 20+ års erfarenhet av distribution av värdepapper och tillgångar, huvudsakligen i fastighetssektorn, i privata marknader globalt. Terry har ett brett distributionsnätverk med täckning över stora delar av världen. Han medverkar även i strukturering av skuldebaserade emissioner inom privata marknader.

Fredrik Ramén, Rådgivare
Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammer Sverige AB utgör under inga förhållanden en avtalspart mellan investerare och emittent vilket förhindrar direkt inverkan på investerares kapitalrisk. Bammer Sverige AB exkluderas från betalflöden. Bammer Sverige AB avgiftsbelägger emittent och således ej investerare. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.