Tillgång: Skuldebaserade emissioner

2007 års finanskris och dess konsekvenser ändrade företagsmarknaden för traditionell bankfinansiering genom ökad likviditetstäckningsgrad i världens banker. En $812 mdr tillgångsklass har därefter vuxit fram, till en början genom institutioner och sedermera företag och privata investerare, delvis substituerandes den traditionella affärsbankens roll samt erbjudandes högre kuponger än öppet handlade marknader med olika typer av säkerställanden.

Bolag bakom emissioner kan vanligen kännetecknas av:

Därutöver vill investerare i regel se:

Det är skillnader i en lokal marknad som den svenska jämfört med en internationellt mer förbunden i antal erbjudanden på marknaden, antal distributörer och antal erbjudanden som distributörer förmedlar samtidigt. Det påverkar utan tvivel konkurrensen vilket i sin tur ofta uppenbaras i skillnader i villkor.

Skuldebaserade emissioner från Storbritannien har sedan 2011 stått för över £11 mdr i finansiering av olika projekt och attraherar störst kapital internationellt, utanför börsen. Marknaden i Nordamerika är den annars största i världen sett till volym men är stängd för omvärlden.

Tillgång: Studentbostäder

I snitt investeras ca £4 mdr varje år i nybyggda studentbostäder i Storbritannien, av vilka omkring 70% av köpare till är internationella investerare. Sedan mer eller mindre 15 år tillbaka har studentbostäder vuxit till en populär tillgångsklass hos både institutioner och privata investerare världen över med stadiga intäktsströmmar och fördelar mot traditionella residensiella fastigheter som:

  • Låg köpesumma och ingen omfattning av stämpelskatt.
  • Ett fortsatt underskott på studentbostäder i de flesta brittiska städer, kombinerat med ett ökande antal studenter.
  • Jämförelsevis högre procentuell hyresavkastning.
  • Bedöms som mer likvid.
  • Enheter säljs ofta med en försäkran av hyresintäkter från utvecklaren av fastigheten.
  • Administrationen kan underlättas då samma bolag administrerar samtliga enheter i en byggnad.

Punkter som läget, administratören av fastigheten och utvecklare bakom projektet har ofta prioritet hos köpare.Bammer har inte ensamma ansvar för enskilda emissioner eller distribution av erbjudanden. Bammer utgör inte en part i ett avtal då ett erbjudande tecknas och Bammers existens utgör därför inte en av de riskfaktorer som påverkar ett erbjudande. Bammer utgör heller inte en länk eller del i penningflöden. Bammer erhåller intäkter då ett erbjudande tecknas via bolagets tjänst. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

 
 
 
 

Ledning

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus har en bakgrund inom försäljning av strukturerade finansiella produkter i Sverige. Internationellt har han även arbetat med onoterade skuldebaserade emissioner och onoterade tillgångar som förmedlas internationellt, så som investeringsfastigheter. Magnus är nationalekonom från Lunds Universitet specialiserad inom fastighetsmarknadsanalys.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har under 20 år arbetat med förmedling och distribution globalt av investeringserbjudanden i fastigheter och onoterade emissioner inom huvudsakligen fastighetsprojekt. Terry har ett omfattande distributionsnätverk med täckning i stora delar av världen som tillhör ett av de större inom denna bransch. Han medverkar även i strukturering av onoterade skuldebaserade emissioner.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammers syfte är en plats för investerare att komma i kontakt med internationellt förmedlade erbjudanden i tillgångar och emissioner som inte tillhandahålls via traditionella handelsplatser. Erbjudandena är utvalda efter säkerhetskriterier och har en struktur med kupongutbetalningar av ränta och annan intäkt.