Om

Generellt finns det inte ett överflöd av erbjudanden som är intressanta även för institutioner att titta på.

Ändå finns det en poäng i att välja ut de erbjudanden som har störst attraktionskraft.

Det krävs att bolagen ger säkerhet i materiella tillgångar – mark och fastigheter, eller att investeraren blir ägare av en fastighet.
En investerare får första-rätt, s.k. förmånsrätt i en likvidationssituation.
En grön obligation är verkligen grön.
Med avkastning i kupong är också utdelningar förutsägbara, Fixed Income.

Vi vill använda vårt nätverk för att erbjuda investeringsförhållanden som sällan offereras på en lokal mindre marknad, som den svenska. Därav anledningen till att majoriteten av erbjudandena offereras på lokala marknader runt om i världen.

Följande är de kriterier som finns för att vi ska överväga att tillgängliggöra ett erbjudande:

Om ett kriterium inte uppfylls måste det uppvägas av något annat.

Är bolaget värdeskapande socialt eller för klimatet har detta ett särskilt värde.

Marknad

Finansiering från öppna marknaden till privatägda bolag har vuxit, framför allt sedan 2008, då bankkredit överlag stramades åt. I Storbritannien har har mer än £11 mdr, sedan 2011, bidragit till att privatägda bolag kunnat utföra sina projekt och samtidigt behålla ägande internt. Storbritannien, som tillsammans med USA (vilket är en stängd marknad) är den marknad där denna finansieringsstruktur är mest utvecklad och därifrån somliga erbjudanden också får internationell spridning.

I marknaden för investeringar i fastigheter med lägre ingångsnivåer, såsom studentbostäder, har konkurrens gjort det vanligare för utvecklare att utfärda en garanti för hyresintäkter, vilket har som syfte att underlätta försäljning.

Konkurrens är också huvudanledningen till att nivån på kuponger, och även investerarsäkerhet i marknaden ökar.

Vi ser det som vår uppgift är att skärskåda de erbjudanden som utformats som allra mest konkurrenskraftiga och förenkla tillgången till dessa, genom vår plattform.

Vi startade utveckling av bolaget i slutet av 2017. Inga finansiella medel går via oss och vi utgör aldrig en part i ett avtal mellan en emittent och en investerare. Vi får betalt av bolag med erbjudanden på hemsidan.

Ledning

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus har bakgrund inom försäljning av strukturerade produkter i Sverige och onoterade värdepapper och tillgångar internationellt. Han är nationalekonom från Lunds universitet fördjupad i analys av huspriser. Magnus är initiativtagare till plattformens etablering.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har sedan 20 år tillbaka arbetat med distribuering och förmedling av onoterade värdepapper och tillgångar globalt. Han är regelbundet rådfrågad kring strukturering av erbjudanden vid förberedelse av emissioner. Han innehar ett av de bredast täckande kontaktnätverken i världen inom branschen.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.