Om

Omkring £11 mdr beräknas ha tillförts privatägda bolag i Storbritannien sedan 2011 genom finansiering från öppna marknaden i andra former än equity. Finanskrisen 2008 gjorde att många av de affärer banker tidigare tagit, stramades åt i paritet med kredit och gjordes istället tillgängliga för andra institutioner, företag och privata investerare. Idag utgörs marknaden inte bara av investerare i Storbritannien, även om de flesta bolag som skapar investeringserbjudanden som sprids internationellt, utanför börsen, tenderar att ha rötter i Storbritannien. Även den amerikanska marknaden är väl etablerad men är nationellt sluten.

Vår frågeställning handlar om hur dessa tillgångar enklare kan tillgängliggöras i Sverige och hur portalen uteslutande kan innehålla de starkaste erbjudandena för investerare, från marknaden som rör kupongränta  Fixed income.

Nedan är en lista över krav för säkerställande av ett erbjudande:

Då något av ovanstående inte är uppfyllt är det nödvändigt att det kompenseras av andra punkter.

Säkerställning kan också bestå i att en investerare blir rättmätig ägare av en fastighet. Det förutsätter att fastighetsutvecklaren har god historik.

Vi har prioritet för bolag som skapar värde socialt eller för klimatet.

Bammer började utvecklas skiftet 2017/2018. Då inga finansiella medel skickas via bammer Sverige AB, och bolaget aldrig är en part i ett avtal mellan ett emitterande bolag och en investerare, ligger ingen investerarrisk i bammer Sverige AB. Bammer Sverige AB får intäkter av emitterande bolag med erbjudanden till förfogande på bammer.se.

Ledning

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus har en bakgrund i försäljning av strukturerade finansiella produkter i Sverige och av onoterade värdepapper och tillgångar internationellt. Han är nationalekonom från Lunds universitet fördjupad i analys av huspriser. Magnus är initiativtagare till etableringen av en svensk knutpunkt för internationella erbjudanden.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har sedan 20 år tillbaka arbetat med distribuering och förmedling av onoterade värdepapper och tillgångar globalt. Han är regelbundet rådgivande i strukturering av erbjudanden vid förberedelser av emissioner. Terry har ett av de bredare kontaktnätverken i branschen, med räckvidd till de flesta delar av världen.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.