Om

2008 ritades kartan i stort sett om i den finansiella världen efter att banker fått nya kredithållningsdirektiv och företag som tidigare kunnat nyttja bankfinansiering till sina projekt fick se sig om på annat håll om de inte tillhörde bankens allra största kunder. Det öppnade en marknad för andra institutioner och senare även andra företag och privata investerare att förränta sitt kapital med godtagbar säkerhet till normalt sett högre räntor i kupong än vad öppna marknaden erbjuder. Tillgångsklassen har vuxit till att nu omfatta omkring $812 mdr med ca 50% världsmarknadsandel i Nordamerika där kategorin benämns som Direct Lending, vilket dock skiljer sig på olika engelskspråkiga marknader.

För bolag som inte noterat sina aktier eller sitt emissionserbjudande och som valt att ge ut räntebärande värdepapper i sin emission är det viktigt att:

För investerare i dessa emissionserbjudanden är det oftast viktigt att:

Distributionen av erbjudanden med kupongränta som inte noteras är annorlunda i ett litet land som Sverige jämfört med en större marknad med internationellt bredare förmedling av erbjudanden. I Sverige emitterar ett fåtal aktörer tidsbestämda erbjudanden till egna svenska eller nordiska investerarnätverk om tusentals personer, då emissionsvolym understiger 400 MSEK. På en mer internationellt förbunden marknad finns flertalet aktörer som emitterar erbjudanden som de sällan enbart distribuerar på egen hand, utan tar hjälp av externa förmedlingsagenter som vanligtvis distribuerar fler än ett erbjudande samtidigt. Det skapar en på många vis mer hälsosam konkurrenssituation vilket slutligen uppenbaras i villkoren till mottagaren av emissionserbjudandet.

Storbritannien och speciellt London, i allmänhet räknat som en av världens två mest utvecklade finansmarknader är vanligt ursprung för de emissioner som tilldrar mest internationellt kapital. I Storbritannien beräknas över £11 mdr tillförts bolag med emissionserbjudanden som inte noteras och som är utformade med kupongränta, sedan 2011. Privata investerare, företag och institutioner är förekommande som investerare och från olika delar av världen.

Studentlägenheter

Studentenheter kan ge investerare som söker en konkret tillgång som säkerhetsform, en förutbestämd avkastning till ett relativt lågt fastighetspris med minsta tillkommande administration, i jämförelse med en vanlig uthyrningsfastighet. De främsta punkterna som brukar nämnas för ett lyckat köp av studentenheter är:

  • Läget
  • Administratörsbolaget av studentfastigheten
  • Historiken hos fastighetsutvecklaren

Tillgångsklassen har blivit ett vanligare inslag i mångas fastighetsportföljer efter att först ha introducerats till investerare i enheter för omkring 15 år sedan.


Bammer är inte ensamma ansvariga för några emissioner eller distribution av erbjudanden. Bammer är aldrig en del i ett avtal då ett erbjudande tecknas och inte heller en del i en penningöverföring. Bammer erhåller intäkter då ett erbjudande tecknas via bolagets tjänst. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen.


Ledning

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus har en bakgrund inom Stockholms finansvärld där han främst arbetat med strukturerade finansiella produkter. Han har även arbetat med fastighetsrelaterade erbjudanden med kupongränta i onoterade bolag, utanför Sverige. Magnus är nationalekonom från Lunds Universitet med fördjupning inom husprisanalys.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har under 20 års tid arbetat med att förmedla fastighetsinvesteringar och är sedan ett antal år nu mer verksam inom distribuering och strukturering av onoterade emissionserbjudanden med kupongränta, globalt. Han innehar ett omfattande förmedlingsnätverk som förmodligen tillhör ett av världens större.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.