Om

I Sverige är det vanligt att 90% eller mer av en portfölj placeras på börsen. På andra sidan bron från Malmö är situationen annorlunda.
Större delen av de som aktivt letar avkastning i Europa har en betydande del av sitt portföljinnehav i fastigheter och räntebärande tillgångar.

För bolag som inte noterat sina aktier eller sitt emissionserbjudande och som valt att ge ut räntebärande värdepapper i sin emission är det viktigt att:

För investerare i dessa erbjudanden är det oftast viktigt att:

En skillnad i hur distributionen sköts av erbjudanden med kupongränta som inte noteras, i Sverige och i exempelvis Storbritannien, är att det i Sverige bara finns ett fåtal aktörer som tar sig an att utforma erbjudanden med under 400 MSEK i emissionsvolym, samt distribuerar endast till sina egna investerarnätverk. Det gör att distributörerna i Sverige självklart begränsar konkurrensen mellan olika erbjudanden som emitteras. I Storbritannien, vilket är det land där de flesta emissionserbjudanden med internationell utbredning härstammar, finns många fler aktörer som utformar erbjudanden och distributionen sköts normalt inte heller av enbart en aktör, utan av flera som distribuerar fler än ett erbjudande samtidigt. Det skapar en mer hälsosam konkurrenssituation som ofta syns i villkoren till den som slutligen ska föra över pengarna.

I Storbritannien beräknas över £11 mdr tillförts bolag med emissionserbjudanden som inte noteras och som är utformade med fast ränta, sedan 2011. Privata investerare, företag och institutioner är förekommande som investerare och från olika delar av världen.

Studentlägenheter

Studentenheter kan ge investerare som söker en konkret säkerhet för sitt kapital, en fast avkastning till ett relativt lågt fastighetspris med minsta tillkommande administration, i jämförelse med en vanlig uthyrningsfastighet. De främsta punkterna som brukar nämnas för ett lyckat köp av studentenheter är:

  • Läget
  • Administratörsbolaget av studentfastigheten
  • Historiken hos fastighetsutvecklaren

Tillgångsklassen har blivit ett vanligare inslag i mångas fastighetsportföljer efter att först ha introducerats till köpare av enheter för omkring 15 år sedan.


Bammer är inte ensamma ansvariga för några emissioner eller distribution av erbjudanden. Bammer är aldrig en del i ett avtal då ett erbjudande tecknas och inte heller en del i en penningöverföring. Bammer erhåller intäkter då ett erbjudande tecknas via bolagets tjänst. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen.


Ledning

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus är sedan tidigare verksam inom Stockholms finansvärld där han arbetat med främst strukturerade finansiella produkter. Han har även arbetat med fastighetsrelaterade erbjudanden med kupongränta internationellt, för onoterade bolag. Magnus är nationalekonom från Lunds Universitet med fördjupning inom husprisanalys.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har under 20 års tid arbetat med att förmedla fastighetsinvesteringar och är sedan ett antal år nu mer verksam inom distribuering och strukturering av onoterade emissionserbjudanden med fast ränta, globalt. Han innehar ett omfattande förmedlingsnätverk som förmodligen tillhör ett av världens större.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.