Om oss

I början av 2018 öppnade vi portarna till Sveriges enda dedikerade plats för tillgångar med kupongränta som förmedlas internationellt utanför börsen. Visserligen har det sedan dess krävts åtskilliga perioder för att göra det hela visuellt mer anpassat men målsättningen och idén har behållit sig intakt - Att tillhandahålla Sveriges kärnpunkt för säkerställda erbjudanden som återfinns i institutionella och privata investerares portföljer världen över.

Erbjudandena är säkerställda via garantier, panträtt eller förmånsrätt i tillgångar eller ägande av en fastighet och möter i hög utsträckning de krav som ställs av många institutioner för icke-noterade tillgångar. Erbjudandena selekteras i första hand efter erbjudandets säkerhet och eventuella sociala eller miljöfrämjande effekter och finns i huvudsak inom grön energi och fastigheter.

Vi har inte ensamma ansvar för några emissioner eller fastighetsprojekt. Tanken är snarare att välja ut de erbjudanden som är intressanta för investerare och inte utgå från ett bolags försäljnings- eller kapitalanskaffningsbehov.

Fastigheter, studentbostäder

Är en fastighet som avkastar 8% i hyresintäkter per definition mer riskabel än en fastighet som avkastar 6% i hyresintäkter? Är det inte helt enkelt en bättre investering?
Studentbostäder har till följd av lägre ingångsnivåer och högre hyresavkastning än residensiella fastigheter, utan att för den saken ha lägre hyresbeläggning, blivit en viktig portföljkomponent för flera stora internationella institutioner och även mindre privata fastighetsinvesterare. Enligt nyligen utgiven statistik såldes det under det senast mätta året i Storbritannien studentbostäder för mer än £5 mdr som till 70% köptes av utländska investerare.

Obligationer, Direct Lending

Direct Lending brukar sättas efter High yieldingobligationer i avkastningsskalan. Inte för att det nödvändigtvis innebär en högre risk utan snarare är det vad privata bolag får betala för att ta in pengar från öppna marknaden. Direct Lending har vuxit likt få andra tillgångsklasser sedan 2007/2008 och omfattar idag ett värde om över $800 mdr globalt.

 
 
 
 

Ledning

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus har en bakgrund inom försäljning av strukturerade finansiella produkter i Sverige. Internationellt har han även arbetat med onoterade skuldebaserade emissioner och onoterade tillgångar som förmedlas internationellt, så som investeringsfastigheter. Magnus är nationalekonom från Lunds Universitet specialiserad inom fastighetsmarknadsanalys.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har under 20 år arbetat med förmedling och distribution globalt av investeringserbjudanden i fastigheter och onoterade emissioner inom huvudsakligen fastighetsprojekt. Terry har ett omfattande distributionsnätverk med täckning i stora delar av världen som tillhör ett av de större inom denna bransch. Han medverkar även i strukturering av onoterade skuldebaserade emissioner.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammer utgör inte en part i ett avtal då ett erbjudande tecknas och Bammers existens har därför ingen inverkan på en tillgångs riskprofil. Bammer utgör heller inte en länk eller del i penningflöden. Bammer erhåller intäkter då ett erbjudande tecknas via bolagets tjänst. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.