Om

Årsskiftet 2017/2018 inledde vi arbetet med att etablera Sveriges centrum för säkerställa värdepapper och tillgångar som förmedlas på internationell nivå till investerare utanför börsen. Efter en uppbyggnadsfas som tagit längre tid än någon av oss kunna föreställa sig på förhand har vi erkännandet att kunna tillhandahålla en sammanbindande punkt för räntebärande placeringserbjudanden som ej distribueras via öppna handelsplatser.

Erbjudanden är utformade som fastigheter eller obligationer eller direkta lån (Direct Lending) i emissioner upp till 1 mdr SEK från privatägda bolag. Erbjudanden har valts ut på grundval av hur säkerheten i ett erbjudande är strukturerad och har i näst intill samtliga fall både institutionella, större investerare och en spridd skara privata investerare i olika delar av världen.

Direct Lending är idag en $850 mdr tillgångsklass framvuxen från finanskrisen 2008 och är beräknad att nå ett globalt tillgångsvärde om $1,5 biljoner 2025 (S&P Global). Då världens ledande marknad USA är stängd för utländska investerare går merparten internationella transaktioner till Storbritannien.

En av våra huvudsakliga uppgifter är att se till att Due Diligence och annat erbjudandematerial finns till förfogande och upplevs lättillgängligt. Om ytterligare information önskas eller om tydliggöranden krävs finns assistans att tillgå.

 
 
bammer video
 

Ledning

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus har en bakgrund i Sverige inom arbete med noterade strukturerade produkter. Internationellt har han arbetat med onoterade, skuldebaserade emissioner och onoterade internationellt distribuerade tillgångar, så som investeringsfastigheter. Magnus är utbildad nationalekonom från Lunds Universitet specialiserad inom fastighetsmarknadsanalys.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har ett 20 års förflutet inom förmedling och global distribution av investeringserbjudanden i fastigheter och emissioner utanför börsen för huvudsakligen fastighetsprojekt. Terry har ett omfattande distributionsnätverk med täckning i stora delar av världen som sannolikt tillhör ett av de större inom branschen. Han medverkar även i strukturering av onoterade skuldebaserade emissioner.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammer är inte en avtalspart vid teckning av ett erbjudande och Bammers existens har därför ingen inverkan på riskprofilen i ett erbjudande. Bammer utgör heller inte en länk eller del i betalningsflöden. Bammer erhåller intäkter då ett erbjudande tecknas via bolagets tjänst från emittenten, således ej från investeraren. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.