Om oss

Över 90% av en portfölj utgörs normalt av börshandlade instrument i Sverige. I internationella sammanhang är det en ovanligt hög siffra. Men Sverige har också en särskild utformning av ägande av fastigheter som reglerar marknaden för uthyrning av stadslägenheter och till stor del begränsar världens största tillgångsklass - fastigheter, som portföljinnehav.

Årsskiftet 2017/2018 började vi med en webbplats ämnad att skapa fler alternativ till börshandlade instrument som tagit väsentligt mycket längre tid än vi kunnat föreställa oss att färdigställa.

Nu står vi för en plattform med räntebärande värdepapper och tillgångar som förmedlas till investerare i internationell skala utanför börsen. Erbjudanden har valts ut på grundval av hur säkerheten i ett erbjudande är strukturerad och utgör, i så gott som samtliga fall, innehav i portföljer hos såväl privata investerare som institutioner. Erbjudanden är utformade som fastigheter med administrativa paket, eller obligationer eller direkta lån i emissioner upp till 1 mdr SEK.

En av våra främsta uppgifter är att tillgodose att plattformen innehåller grundlig Due Diligence och erbjudandeinformation som enkelt kan överblickas. Om något trots det upplevs svårtolkat finns givetvis assistans att tillgå.

 
 
 
 

Ledningsgrupp

Magnus Wikström, VD

Magnus Wikström, VD

Magnus har en bakgrund i Sverige inom arbete med noterade strukturerade produkter. Internationellt har han arbetat med onoterade, skuldebaserade emissioner och onoterade internationellt distribuerade tillgångar, så som investeringsfastigheter. Magnus är utbildad nationalekonom från Lunds Universitet specialiserad inom fastighetsmarknadsanalys.

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry Hobbs, Produktansvarig

Terry har ett 20 års förflutet inom förmedling och global distribution av investeringserbjudanden i fastigheter och emissioner utanför börsen för huvudsakligen fastighetsprojekt. Terry har ett omfattande distributionsnätverk med täckning i stora delar av världen som med hög sannolikhet tillhör ett av de större inom branschen. Han medverkar även i strukturering av onoterade skuldebaserade emissioner.

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik Ramén, Rådgivare

Fredrik är genom sitt investmentbolag Frame Invest AB verksam i ett antal nordiska småbolag. Han har en bakgrund av ledande roller inom MoDo, Stora och Swedish Match men framför allt Electrolux AB där han under 15 år bl.a. arbetade som President Electrolux Ostasien. Fredrik är även medgrundare till fonden AGCM som förvaltar 1.7 mdr SEK i noterade asiatiska aktier.

Bammer är inte en avtalspart vid teckning av ett erbjudande och Bammers existens har därför ingen inverkan på riskprofilen i ett erbjudande. Bammer utgör heller inte en länk eller del i penningflöden. Bammer erhåller intäkter då ett erbjudande tecknas via bolagets tjänst från emittenten, således ej från investeraren. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.