Värdepapper och tillgångar som förmedlas internationellt, utanför börsen
Erbjudanden med kupongränta och med spridning hos privata investerare, företag och institutioner världen över.


Bl.a.


Gröna obligationer. Projektfinansiering fastigheter. Investeringsfastigheter.