Säkerställda räntebärande värdepapper och tillgångar - internationellt förmedlade utanför börsen.
Säkerställda räntebärande värdepapper och tillgångar - internationellt förmedlade utanför börsen.
Sveriges central för icke-noterade erbjudanden med global investerarskara av såväl privata investerare som institutioner.


OBLIGATIONER. DIRECT LENDING. FASTIGHETER.