Sveriges hem för Värdepapper och tillgångar som förmedlas internationellt, utanför börsen
Sveriges hem för värdepapper och tillgångar som förmedlas internationellt, utanför börsen

Erbjudanden med kupongränta och med spridning hos privata investerare, företag och institutioner världen över.


Bl.a.


Gröna obligationer. Projektfinansiering fastigheter. Investeringsfastigheter.